+36 70 451 50 87
+36 70 504 83 14

Krízis telefon, NON-STOP!

+36 28 362 531
+36 28 494 042

Munkaidőben hívható.

Hétfő-Csütörtök 8:00 - 16:30
Pénteken 8:00 - 14:00

Irodánkban elérhetők vagyunk.

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felméréssel kapcsolatos teendőkről

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.
A fentiekre tekintettel az önkormányzatok közreműködnek a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

 

Az igényfelmérés során az önkormányzatok összesített adatokat rögzítenek: az igényt jelző háztartások száma és a barnakőszén összesített mennyisége – mázsában kifejezve  tekintetében.

Letöltöm a tájékoztatót és igényfelmérőt

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

    • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
    • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
    • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Energia kedvezmény

  • 26 szeptember 2022

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!


Kérjük, hogy a mellékelt igényfelmérési nyomtatványt kitöltve legkésőbb 2022. szeptember 27-ig személyesen a hivatal ügyfélszolgálatán leadni, vagy a pisiak.zsuzsa@isaszeg.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

Print Friendly, PDF & EmailNyomtatás és PDF letöltés